0
Lojistik

Lojistik Nedir?

Bu yazımızda sizlere, Bakgelsin‘in sektörde önemli ve profesyonel bir yer edindiği lojistikten ve lojistiğin tüm şirketler için öneminden bahsedeceğiz. Lojistiğin ne anlama geldiğini açıklamak için; “Lojistik Nedir?”, “Lojistik Neden Önemlidir?” Lojistik Çeşitleri Nelerdir?” gibi alt başlıklardan faydalandık.

Lojistik Nedir?

Lojistik; kaynakların, insanların, malzemelerin veya envanterlerin depolama, koordine etme ve taşınma sürecinin hepsinin uygulanması ve kontrol edilmesi için kullanılan bir terimdir. Tedarik zinciri ve iş anlamında lojistik, tüketicilerin veya şirketlerin gereksinimlerini karşılamak için menşe ve tüketim noktası arasındaki akışın yönetimidir diyebiliriz. 

Aslında lojistik; askeri gücün ekipman ve malzemeleri nasıl elde ettiğini, depoladığını ve taşıdığını açıklamak için kullanılan askeri bir terimdi. Askerlerin ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması sürecinden doğmuştur. 

Lojistik Neden Önemli?

Tüm dünyada tüketimin ve buna bağlı olarak üretimin, tedarik zincirinin ve taşımacılığın ne kadar arttığını düşünürsek, hızlı ve doğru iş yapmak çok önemli bir hale geldi. Lojistik tüm süreçlerin ve diğer pek çok sektörün iş başlangıcını temsil eden çok geniş bir ağ ve çok geniş bir sektördür. Küçük veya büyük tüm üreticiler için üretim ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak en önemli amaç olsa da bunların müşteriye ulaştırılamaması çok büyük bir problemdir. Dolayısıyla lojistik diğer tüm değişkenleri de etkileyen kilit bir rol üstlenmektedir.

Hammaddelerin kullanılıncaya kadar verimli bir şekilde satın alınabilir, taşınabilir ve depolanabilir olması işletmenin verimliliği ile doğru orantıdadır. Atalarımızın ünlü “söz insanı vezir de eder rezil de…” sözünü “Lojistiğinin başarısı bir şirketi rezil de eder vezir de…” şeklinde değiştirmek yanlış olmaz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, hammadde tedariği ve ürünün müşteriye ulaştırılması, sektör fark etmeksizin toplam hizmetin en kritik noktalarındandır.  

Lojistik Bileşenleri

Daha ileride daha kapsamlı konuşacağımız ancak lojistik sektörü ismi geçtiğinde bilinmesi gereken bazı lojistik bileşenlerinden bahsetmek istiyoruz. Lojistik aşağıda saydığımız tüm bileşenleri kapsayan geniş bir sektördür.

Gelen taşımacılık,
Giden ulaşım,
Filo yönetimi,
Depolama,
Malzeme taşıma,
Sipariş karşılama,
Envanter yönetimi,
Talep planlama

Lojistik Çeşitleri Nelerdir?

Lojistik sektörü oldukça büyük ve geniş bir sektördür. Lojistiğin alt dallarını ve çeşitlerini daha sonra ayrıntılı olarak açıklayacak olsak da, önemli lojistik türlerinin isimlerinden bahsetmek istedik.

Genel olarak lojistik türleri; Tedarik Lojistiği, Üretim Lojistiği, Dağıtım Lojistiği ve Geri Dönüş Lojistiği şeklinde 4 alt başlıkta incelenir. Bu alt başlıkları kısaca sizlere açıklayacağız.

Tedarik Lojistiği:

İş yerlerinin en temel ihtiyaçlarından olan tedarik lojistiği; materyallerin tedarikçiden üreticiye, depo ve perakende ambarlarına girişinin ve ürün akışının sağlanması için düzenlenen faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilir.

Üretim Lojistiği:

Üretim ile ilgili tüm süreçlerin ve akışların planlandığı, yönetildiği ve kontrol edildiği lojistik bağlantıların tanımıdır. Üreticilerden ürünlerin toplanması, stoklanması ve sonrasında müşterilere dağıtılacak olan dağıtım faaliyetlerinin koordine edilmesi faaliyetlerinin tümü için üretim lojistiği tanımını kullanabiliriz.

Dağıtım Lojistiği:

Üretim aşamaları tamamlanmış ürünlerin müşterilere dağıtıldığı aşamadır. Üretilen tüm ürünler veya envanterler, doğrudan müşteriye veya dağıtımın gerçekleşeceği daha küçük bir kanala ulaştırılır.

Geri Dönüş Lojistiği (Tersine Lojistik):

Ürünlerin veya envanterlerin, satıcı veya üretici firmalara geri geldiği lojistik biçimidir. Bunun içerisinde süresi dolmuş ürünler, yanlış veya bozuk üretilmiş ürünler veya tüketici tarafından kabul görmeyen ürünler yer alabilir. Müşteri memnuniyeti açısından değerlendirilirse en az diğer üç lojistik türü kadar önemlidir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir